New adress information

TRX Electronic Norway AS, Lysaker Torg 5, 3 et., NO-1366 Lysaker, Norway.

Office phone: (new) +47 21097544, Cellular: +46 (0)708 696 533

New Mail address:

TRX Electronic Norway AS, Postboks 258, NO-1326 Lysaker.

Dette er begynnelsen til ny webbside. Det kommer mer informasjon snart!